Klubben

Varbergs MTB

Välkommen till Varbergs MTB, Ett gött gäng cyklister där alla är välkomna!

Varbergs MTB bildades 1992 av en grupp cykelentusiaster med skiftande idrottslig bakgrund. Klubben bedrivs helt ideellt och har sin klubblokal vid Breareds mosse, där också Varbergs Brukshundsklubb är belägen. 

Hos oss är vi aktiva inom mountainbike, enduro och downhill. Vi är cyklister allt från barn- och ungdomar, vuxna motionärer samt elitsatsande. Det vi har gemensamt är att vi älskar att cykla!
Delar du vårt intresse så är du mer än välkommen in i klubben!

Tävlingsarrangemang

Varbergs MTB anordnar några uppskattade tävlingar varje år.

Tävlingar 2021

Varbergs MTB Meeting 17 april. 
Bockstensturen 28-29 Aug 

Värdegrunder

Varbergs MTB tilldelas priset för sitt strategiska och långsiktiga arbete med att skapa en mer jämställd verksamhet inom mountainbikesporten. Föreningen har jobbat målmedvetet genom att utbilda och inspirera sina ledare i jämställdhetsfrågor, genom att skapa balans i könsfördelningen i styrelse och ledarstab samt genom riktade aktiviteter för att få fler tjejer och kvinnor att prova sporten. Det engagerade och metodiska arbetet gör föreningen till ett föredöme och en inspirationskälla inom jämställdhetsarbetet i Varbergs kommun