Gruppindelning barn & ungdomsgrupper

2023 ÅRS GRUPPER / KUNSKAPSNIVÅ

Grupperna styrs av: Kompetens / uthållighet / teknisk förmåga / cykelmognad / cykelstorlek. (Inte så mycket ålder)

2023 har vi följande grupper igång.

Uppstart – yngre (Instegsgrupp för yngre barn, för att komma in på rätt nivå samt lära sig grunden i MTB.)

Uppstart – mellan (Instegsgrupp för barn, för att komma in på rätt nivå samt lära sig grunden i MTB.)

Uppstart – äldre (Instegsgrupp för äldre barn, för att komma in på rätt nivå samt lära sig grunden i MTB.)

Frö: De allra yngsta – På ett lekfullt sätt kommer vi ut i skogen. Oftast barn mellan 3-5år.

Grön: I grön har man kommit igång med sin cykling. Oftast sitter man på en 20 tum cykel.

Gul – Micro: Gröna barn som kommit vidare och påbörjar sin gula resa.

Gul – Mini: Mellangrupp innan man kommer till Gula Blixtarna/Stjärnorna.

Gul – Blixtarna: Fortsättningskurs efter grön. 

Gul – Stjärnorna: Fortsättningskurs efter grön. 

Blå: (2 grupper Himmel / Hav)  Här börjar de gå undan över stock och sten! Sträckorna blir längre och backarna brantare.

Diamant: Individanpassad grupp.

Lila 1: Här sitter tekniken och farten, vi finlirar och utmanar oss ännu mer.

Rosa: Gruppen innan de går över i tävlingsförberedande grupper.

Röd: Tävlingsförberedande grupp.

Svart: Tävlingsförberedande grupp. /Tävlande